Monday, December 4, 2023
HomeVideo EditingThiết Kế Trắc Nghiệm Tâm Lý “Vết Mực Loang” với ActivePresenter

Thiết Kế Trắc Nghiệm Tâm Lý “Vết Mực Loang” với ActivePresenter


(Final Up to date On: Could 26, 2023)

Một trắc nghiệm tâm lý bằng hình ảnh sẽ làm người tham gia giảm bớt căng thẳng và tăng sự hứng thú. Hãy cùng khám phá cách thiết kế trắc nghiệm tâm lý “Vết mực loang” phiên bản Việt hóa cùng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử ActivePresenter.

Vết mực loang” (Rorschach Inkblot check) là tên gọi Tiếng Việt của trắc nghiệm tâm lý qua hình ảnh. Nó còn được biết đến với tên gọi “Dấu mực Rorschach”. Trắc nghiệm này được thiết kế bởi nhà tâm thần học – phân tâm học nổi tiếng người Thụy Sỹ – Hermann Rorschach (1884 – 1922). Thông qua việc nhìn và đánh giá những vết mực, đường nét, hình dạng, màu sắc…; bạn có thể nhận ra được những suy tư, mong muốn, cảm xúc từ bên trong mình. Để tìm hiểu cụ thể về trắc nghiệm trong phiên bản chính thức bằng tiếng anh, bạn có thể xem tại đây. Trong phạm vi của bài viết này, hãy cùng khám phá cách thiết kế trắc nghiệm tâm lý “Vết mực loang” phiên bản Việt hóa cùng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử ActivePresenter. 

Tải về phần mềm thiết kế bài giảng điện tử ActivePresenter tại đây.

Đồng thời, bạn có thể tải về trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang tại đây.

Bài viết gồm các nội dung chính:

Trước tiên, hãy tìm hiểu về cách thức thực hiện trắc nghiệm tâm lý này. 

Cách Thực Hiện Trắc Nghiệm Tâm Lý Vết Mực Loang

Một trắc nghiệm tâm lý bằng hình ảnh sẽ làm người tham gia hứng thú hơn nhiều so với những bài trắc nghiệm không có hình ảnh. Những hình ảnh không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp giảm căng thẳng trong quá trình làm trắc nghiệm. Vết mực loang là một ví dụ nổi bật trong số đó.

Hermann Rorschach đã dùng những hình ảnh các vết mực đen – trắng, hoặc nhiều màu sắc được tô vẽ ngẫu nhiên. Bố cục tổng thể của chúng gần như đối xứng nhau. Mỗi câu hỏi yêu cầu người tham gia quan sát các hình ảnh cụ thể. Sau đó lựa chọn phương án trả lời mà họ thấy đúng nhất về hình ảnh. Khi nhấp vào mỗi lựa chọn, một bảng thông tin lý giải về sự lựa chọn sẽ hiện ra. Nó cung cấp cho người tham gia những thông tin về đặc điểm tính cách, thế mạnh, điểm yếu, hay khả năng tiềm ẩn của bản thân…

Giai Đoạn Chuẩn Bị

Để hoàn thiện trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang, hãy thực hiện một số bước chuẩn bị như sau:

Thứ nhất, thêm tất cả các hình ảnh và âm thanh sử dụng trong trắc nghiệm vào khung Tài nguyên. (Mở tab Khung nhìn > Tài nguyên > kéo tất cả các hình ảnh, âm thanh cần dùng vào. Như vậy, tất cả các hình ảnh âm thanh cần dùng khi thiết kế trắc nghiệm đã hiển thị trong khung Tài nguyên.

Thứ hai, tùy chỉnh các bố cục trong cửa sổ bản cái slide. (tab Khung nhìn > Bản cái slide)

tùy chỉnh các bố cục trong cửa sổ bản cái slide
 • Đổ màu nền cho các bố cục. (chọn Bản cái slide > Khung Thuộc tính > tab Thuộc tính của slide > Tô màu nền > Tô liên tục > chọn một màu từ bảng màu)
 • Tùy chỉnh bố cục Query with Media
  • Tùy chỉnh định dạng tiêu đề, Chỗ dành sẵn cho câu hỏi, nút Gửi. Nhập tên hiển thị của nút thành Tiếp tục.
  • Hoán đổi vị trí Chỗ dành sẵn cho câu hỏiChỗ dành sẵn cho phương tiện.
  • Xóa bỏ tất cả những sự kiện – hành động mặc định của phần câu hỏi. (Nhấp chọn Chỗ dành sẵn cho câu hỏi > khung Thuộc tính > tab Tương tác > Sự kiện – Hành động).
  • Thay đổi hành động của nút > khung Thuộc tính > tab Tương tác > Sự kiện – Hành động > xóa hành động mặc định của nút > thêm hành động Lên trước 1 slide.   
 • Đóng dạng xem bản cái để lưu các thay đổi và trở về cửa sổ làm việc chính của ActivePresenter. 

Thứ ba, thêm và đổi tên cho các slide trong trắc nghiệm tâm lý. Trắc nghiệm Vết mực loang được xây dựng trên 8 slides. Nếu bạn đang trong một bài giảng trống với một slide mặc định, hãy vào tab Trang đầu hoặc tab Thêm > Slide mới để thêm lần lượt 7 slide còn lại. (thêm slide Query with Media cho các câu trắc nghiệm, slide Clean cho slide Kết thúc.) (Nhấp chuột phải khung Slide > Slide dạng tiêu đề > Nhấp đúp chuột vào tên các slide để đổi tên) Sau đó, chọn tất cả các slide > Khung Thuộc tính > tab Thuộc tính của slide > bỏ chọn Tự chuyển slide.

Thứ tư, thêm nhạc nền cho trắc nghiệm. Ở slide đầu tiên > kéo một bản nhạc từ khung Tài Nguyên vào Canvas > nhấp chuột phải vào bản nhạc > Phát qua nhiều slide > Lớp trên cùng

Bố Cục Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang được thiết kế dựa trên 8 slide như sau:  

bố cục Trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang
 • Slide 1: Mở đầu
 • Slide 2: Cách thực hiện
 • Slide 3 – 7: Năm câu trắc nghiệm tâm lý
 • Slide 8: Kết thúc

Trong phần tiếp theo của bài viết, hãy tìm hiểu chi tiết các bước thiết kế trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang với phần mềm ActivePresenter. 

Cách Thiết Kế Trắc Nghiệm 

Hãy thực hiện các bước sau:

 • Thiết Kế Slide Mở Đầu
 • Tạo Slide Hướng Dẫn
 • Thiết Kế Slide Câu Trắc Nghiệm Tâm Lý
 • Thiết Kế Slide Kết Thúc

Thiết Kế Slide Mở Đầu

Cũng giống như các Trò chơi eLearning được tạo ra với ActivePresenter trước đó, slide Mở đầu của trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang gồm tên trắc nghiệm, hình ảnh minh họa và nút điều hướng. 

Thiết Kế Slide Mở Đầu trắc nghiệm tâm lý

Hãy thực hiện các thao tác sau đây để hoàn thiện slide này.

 • Thêm hình ảnh từ khung tài nguyên vào Canvas. (Chọn 5 ảnh từ khung tài nguyên > chuột phải > Thêm vào slide > tùy chỉnh kích cỡ, vị trí các hình ảnh). Thêm hiệu ứng cho các hình ảnh (tab Hoạt hình > Hiệu ứng xuất hiện).
 • Nhập tên trắc nghiệm. Tùy ý chỉnh font, kích cỡ, màu sắc…
 • Thêm nút Bắt đầu (tab Thêm > Nút). Tùy chỉnh định dạng nút và cài đặt sự kiện – hành động cho nút (khung Thuộc tính > tab Tương tác > Sự kiện – Hành động > thêm sự kiện Khi nhấp chuột > thêm hành động Lên trước 1 slide). Thêm hiệu ứng cho nút (tab Hoạt hình > Hiệu ứng xuất hiện). 

Tạo Slide Hướng Dẫn 

Slide Hướng dẫn trong trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang dễ dàng được xây dựng với mô tả cách thực hiện trắc nghiệm và nút điều hướng. Bạn hãy thực hiện theo các bước như sau:

 • Thêm hướng dẫn và tùy chỉnh định dạng, hiệu ứng cho lời hướng dẫn (tab Hoạt hình > Hiệu ứng xuất hiện).
 • Sao chép nút điều hướng từ slide Mở đầu để giữ được định dạng và sự kiện – hành động đã cài đặt. Đổi tên hiển thị thành Tiếp tục. 

Thiết Kế Slide Câu Trắc Nghiệm Tâm Lý

Sau khi hoàn thiện slide Mở đầu và Hướng dẫn, chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế 5 câu trắc nghiệm trên 5 slide sau đó. Mỗi slide bao gồm tiêu đề, một hình ảnh, câu hỏi với 3 phương án trả lời và một nút Tiếp tục. Khi người thực hiện trắc nghiệm nhấp chọn một phương án trả lời, một bảng thông tin lý giải về lựa chọn đó sẽ xuất hiện. Do câu hỏi có 3 phương án, nên chúng ta cần có 3 bảng thông tin lý giải. Để chuyển sang câu hỏi mới, người thực hiện sẽ nhấp vào nút Tiếp tục

Thiết Kế Slide Câu Trắc Nghiệm Tâm Lý

Bây giờ, hãy nhấp chọn slide 3 và cùng thiết kế câu hỏi trắc nghiệm tâm lý đầu tiên:

 • Thêm tiêu đề.
 • Thêm ảnh cho Chỗ dành sẵn cho phương tiện. (Nhấp vào nút Thêm hình ảnh > Từ bài giảng…)
 • Nhấp chọn nút Thêm câu hỏi nhiều lựa chọn trong Chỗ dành sẵn cho câu hỏi. Tạo câu hỏi và tùy chỉnh định dạng.
 • Thêm một hình dạng để tạo bảng thông tin lý giải (tab Thêm > Hình dạng). Đặt tên cho bảng thông tin để dễ dàng điều hướng. Nhập thông tin và tùy chỉnh màu sắc, measurement chữ, font chữ. 

Mẹo:

Với 2 bảng lý giải còn lại, bạn có thể sao chép từ bảng lý giải đầu tiên. Bằng cách đó, bạn có thể giữ được mọi định dạng đã cài đặt.

Lưu ý: Đổi tên ngay sau khi sao chép để tránh nhầm lẫn. 

 • Chọn 3 bảng lý giải trên Dòng thời gian > chuột phải > chọn Ẩn khi bắt đầu > nhấp biểu tượng Hiện/Ẩn tất cả các đối tượng trên Dòng thời gian.
 • Nhấp từng phương án trả lời đầu tiên trên Canvas > khung Thuộc tính > tab Tương tác > Sự kiện – hành động > thêm sự kiện Khi đánh dấu > thêm hành động Hiển thị đối tượng và chọn đối tượng tương ứng. 
sự kiện Khi đánh dấu

Thiết Kế Slide Kết Thúc

Trong trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang, slide kết thúc được thiết kế rất đơn giản. Nó mang thông điệp gửi một lời cảm ơn đến với những người đã tham gia thực hiện bài trắc nghiệm. Do đó, bạn có thể chọn một bức ảnh và cài đặt làm ảnh nền cho slide này. (khung Thuộc tính > tab Thuộc tính của slide > Ảnh nền)

Xem Trước & Xuất Bản Trắc Nghiệm Tâm Lý

Bạn có thể xuất bản bài giảng ra các định dạng như HTML5, SCORM, xAPI. Hoặc xuất bản trực tiếp lên trang LMS của chúng tôi. Từ đó, bản trắc nghiệm tâm lý này sẽ được chia sẻ đến với mọi người dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước khi xuất bản bài giảng, hãy nhấp Xem trước HTML5 và tự mình trải nghiệm. Sau đó, bạn có thể bổ sung hay chỉnh sửa bất cứ thông tin nào. 

Lời Kết 

trắc Nghiệm Tâm Lý “Vết Mực Loang”

Trắc nghiệm tâm lý Vết mực loang đã được tạo ra thật dễ dàng với những tính năng thiết kế bài giảng hữu ích của ActivePresenter. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin thú vị và hấp dẫn. Hẹn gặp lại trong những bài viết sau!

Xem thêm:

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments